top of page

Totally Pokémon

Album

2001

Totally Pokémon.jpg

CD

01. Always Pokémon

Cristina D'Avena, Giorgio Vanni

02. Pikachu

Marianna Cataldi

03. Tutto brillerà

Marianna Cataldi, Moreno Ferrara

04. Noi due e i Pokémon

Marianna Cataldi, Moreno Ferrara

05. La canzone di Jigglypuff

Moreno Ferrara, Marianna Cataldi

06. Due ragazze perfette

Moreno Ferrara

07. Pokérap GS

Johto

08. Pokémon Johto

Johto

09. Do ya really wanna play

Elan Rivera

10. Pikachu

Karaoke Instrumental

11. Tutto brillerà

Karaoke Instrumental

12. Noi due e i Pokémon

Karaoke Instrumental

13. La canzone di Jigglypuff

Karaoke Instrumental

14. Due ragazze perfette

Karaoke Instrumental

bottom of page